расширенный поиск
]]>

 

 

 

 

]]>

 

 

 


Добавить «Золотую ленточку»

8 февраля 2013 г. — 9 февраля 2013 г., срок заявок: 7 февраля 2013 г.

Міжнародна науково-практична конференція «Наука і техніка: виклики сьогодення»

Украина, Киев

Язык информации: Русский

Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану технічних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми та перспективи реалізації технічного потенціалу локальних суб’єктів, окремих держав та світу.

Форма проведення: заочна.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері технічних наук.

Мова конференції: українська, російська та англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

1. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
2. Машинознавство
3. Обробка матеріалів у машинобудуванні
4. Галузеве машинобудування
5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка
6. Кораблебудування
7. Електротехніка
8. Прилади
9. Радіотехніка та телекомунікації
10. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
11. Енергетика
12. Розробка корисних копалин
13. Металургія
14. Хімічні технології
15. Технологія харчової та легкої промисловості
16. Транспорт
17. Будівництво
18. Геодезія
19. Електроніка
20. Історія техніки

Реєстрація

Особи, які виявили взяти участь у роботі міжнародної конференції,
до 07 лютого 2013 року (включно) мають виконати обов’язково наступні три дії:

І. Заповнення заявки

Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке міститься на офіційному сайті Науково-технічного об’єднання «Потенціал», (www.n-tp.org.ua) в розділі «Конференції з технічних наук» в інформації про конференцію.

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ. Оплата організаційного внеску

Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:
Реквізити для оплати публікації в інших українських банках:
Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: Поповнення СКР № 6762 4620 5279 2873 Яремчук Софії Олексіївни
Щодо реквізитів для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів: conf@n-tp.org.ua.
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні, термінал або через Інтернет (у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків).

УВАГА!!! При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

ІІІ. Направлення матеріалів електронною поштою
Надіслати до оргкомітету до 07 лютого 2013 р. (включно) на електронну скриньку conf@n-tp.org.ua наступні документи:
А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

УВАГА!!! Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій частині слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Порошин О.Т._Квитанція).

Вимоги до тез доповіді
- Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
- Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний.
- Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14.
Наприклад:
Аналіз та порівняння різних способів
демпфірування коливань підвішеного на канаті вантажу

Порошин Олег Терентійович, канд. тех. наук, доцент,
доцент кафедри інформаційних технологій
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
- Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
- Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [3, с. 12].
- Кількість співавторів тез не може бути більшою, ніж три особи.
- Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

УВАГА!!! Збірка тез конференції буде надіслана автору протягом 20 днів після проведення конференції.

При обращении к организаторам мероприятия обязательно ссылайтесь на сайт «Конференции.ru» как на источник информации.

Последний день подачи заявки: 7 февраля 2013 г. (приём заявок закончен)

Организаторы: Науково-технічне об’єднання «Потенціал»

Контактная информация: 01103, м. Київ, а/с 40. Эл. почта: conf@n-tp.org.ua. Веб: www.n-tp.org.ua. Тел.: +38 066 055-27-60

Эл. почта: konstantin.ntp@gmail.com

Поделитесь информацией о мероприятии со знакомыми:

 

 

Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите Ctrl и Enter одновременно.

Для отправления сообщения оргкомитету Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы на сайте


Сообщение об ошибке отправлено администратору,
спасибо что пользуетесь нашим сервисом!

закроется через 2 секунды